úterý 14. října 2014

CO MI CHYBÍ?

Úvaha v italštině, překlad naleznete níže :-)
 
Che cosa mi manca?
La risposta giusta é: IL TEMPO J La mancanza del tempo mi ha fatto nervosa e poi anché frustrata, perché non ho visto una strada diretta, ma ho visto molte cose da fare e non ho saputo come organizzarle sulla mia agenda. Per di piu ho un senstito, che non veda risultate che vorrei vedere.
Che dramma J Dramma che ognuno da noi vive una volta. Tutti conosciamo questa situationo che ci porta sotto un pressione. Tutto va incontro a noi in flusso delle situazione e delle avvenimenti. E noi non possiamo riuscire a farle tutte.  Si deve scelgliere … e la scelta non é facile … ci sono tante cose da fare, da vedere. Il nostro mondo é pieno delle avvenimenti divertissimi, delle avvenimenti che portano conoscenza o esperienza. E noi dobbiamo scegliere tra tutti.
Una volta ho letto una fraze: ‚Non c´é niente cosi una mancanza del tempo, c´é soltanto la organizzazione incoretta del nostro tempo.‘  Tutti abbiamo abbastanza tempo per fare le cose che vogliamo fare.‘
Non mi ricordo piu chi ha scritto quete parole, ma ne penso spesso, quando mi sento sotto pressione.
Si sucede in molti settori della nostra vita: nella vita personale, nel lavoro, ma anché con lo studio o con nostri hobby. Vogliamo crescente conoscenza, vogliamo avere tutto a posto, vogliamo buoni relazioni con la famiglia, vogliamo avere gioia nella vita, speriamo per tutto  di essere perfetto. Ma non é possibile che tutto sia perfetto, é soltanto un ideale che cerchiamo a raggiungere.
Anché io sono sconfitta dalla  perfezione.  Ho dimenticato il mio primo scopo – di provare studiare con la gioia  e vedere  quale livelo posso raggiungere.  La prima e anché l piu importante condizione era sempre la gioia e la  giocco.  Ma improvvisamente volevo perfezione. Certamente  é una vera e la molto importante motivazione  per andare  avanti. Ma é cosí facile lasciarsi confusare e fermarsi con l´idea di perfezione.
Allora, che cosa ho fatto per andare avanti, per cambiare la mia situazione, per trovare un po´di sodisfazione e per farlo con la gioia?
Sono andata per un giro nel bosco e poi sono andata a praticare la acroyoga JVeramente … sono abituata allo  sport e movimento. Senza movimento la mia mente é in sciopero.  Per queste tre mesi ho dovuto cambiare la mia vita quotidiana.
Allora esercitare piu meno ma  per compenso piu efficiente. Anché qui la regola di Pareto é valida. Dobbiamo trovare quali esercizii  che siano  efficiente e non chiedono molto tempo. La nostra mente e il nostro corpo ne hanno bisogno.
 Ma ci sono stato volte quando ho desiderato semplicemente andare via, praticare la yoga, andare a trovare gli amici o fare una gita nella natura. L´ho fatto J senza pensare di perdere il tempo.
Anché questa volta l´ho fatto. E quando sono tornata dal bosco ha preso una decisione:  vorrei parlare piu molto per praticare la lingua. In questo momento leggo molto, finalmente mi ho messo a leggere il libro che mi ho portato dal´Italia. Ho anché tutte le amichevole chiacchierate con il mio amico. Ma  ho deciso di fare una  ricerca che cosa offra l´internet – e ho trovato un´insegnante della lingua italiana, per due settimane.  Mi dará una opportunitá per parlare piu e anché provare quale é il livello degli insegnati sul internet.
 Perché PARLARE LA LINGUA E LEGGERE CREANO UN IMPORTANTE  BASE DELLO MIO STUDIO.
Quando volete trovare un insegnate per conversazione in qualunque lingua c´é una pagina che li aiuta:
per italiano c´é un altra pagina:
 La gita nel bosco:
 


 
 
Český překlad:
 

 
Co mi chybí?

Správná odpověď je: ČAS. Pocit nedostatku času mě znervóznil a také trochu frustroval. Protože jsem neviděla jasnou a přímou cestu, ale viděla jsem spoustu věcí, které byly potřeba udělat, a nevěděla jsem, jak je ve svém denním rytmu zorganizovat. A k tomu jsem měla pocit, že nevidím výsledky, které bych chtěla vidět.

To bylo drama. Drama, které každý z nás občas zažije. Všichni známe situaci, která nás dostane pod tlak. Vše nám jde naproti v toku událostí a situací. A my nezvládáme vyřešit vše. Musíme si vybrat … a výběr není zrovna jednoduchý … je spoustu věcí, které musíme udělat, vidět. Náš svět je plný událostí zábavných nebo událostí, které nám přináší zkušenost či poznatky. A my si mezi všemi musíme vybrat.

Kdysi jsem četla jedno rčení: ‚Není nedostatek času, je pouze špatná organizace času, který mám k dispozici. Všichni máme dostatek času pro věci, které chceme dělat a udělat.‘ Již si nepamatuji, kdo napsal tato slova, ale myslím na ně  vždy, když se dostanu pod tlak.

Stává se to v mnoha oblastech našeho života: v osobním životě, v pracovním životě, ale také při studiu nebo s našimi koníčky. Chceme, aby naše znalosti a zkušenosti rostly, chceme, aby všechno bylo správně na svém místě, chceme dobré vztahy s rodinou, chceme v životě radost a doufáme, že vše v našem životě bude dokonalé.  Ale není možné, aby všechno bylo dokonalé. Je to pouze ideál, kterého se snažíme dosáhnout.

Také já jsem narazila na ‚dokonalost‘. Zapomněla jsem svůj první cíl – zkusit studovat s radostí a pozorovat, jakou úroveň je možné dosáhnout. První a nejdůležitější podmínkou pro mě vždy byla radost a hra. Ale najednou jsem chtěla dokonalost. Určitě je to ‚opravdová‘ a nejdůležitější motivace proto, abychom mohli jít dál. Ale je příliš jednoduché nechat se touto ideou dokonalosti zmást a zastavit.

Takže, co jsem udělala, abych se zase dostala vpřed, abych změnila svou situaci, abych našla zase uspokojení a radost?

Udělala jsem si výlet do lesa a šla jsem cvičit acroyoguJ Opravdu J … jsem zvyklá na sport a hodně pohybu. A bez pohybu má mysl stávkuje. Na tyto tři měsíce jsem musela změnit svůj každodenní rituál. Tedy cvičit méně, ale kompenzovat to efektivitou.

 Také tady platí Paretovo pravidlo. Musíme najít takové cvičení, která jsou efektivní a nevyžadují tolik času.  Naše mysl a naše tělo to potřebují.

Přišly také momenty, kdy jsem toužila jít ven, zacvičit si jógu nebo jít do lesa na výlet. Udělala jsem to, bez toho aniž bych myslela na to, že je to ztráta času.

Také nyní jsem to udělala. A když jsem se vrátila z lesa, udělala jsem rozhodnutí: chtěla bych víc mluvit, abych procvičovala italštinu. Nyní hodně čtu, konečně jsem se pustila do čtení knihy, kterou jsem si přivezla z Itálie! Mám také všechna příjemná a pravidelná povídání se svým italským kamarádem Guidem. Ale rozhodla jsem se, že zkusím udělat průzkum toho, co nabízí internet – a našla jsem učitele italštiny na konverzaci, na dva týdny. Dá mi to příležitost více mluvit italsky a také zjistit, jaká je úroveň učitelů cizích jazyků na internetu.

PROTOŽE: MLUVENÍ A ČTENÍ TVOŘÍ DŮLEŽITÝ ZÁKLAD MÉHO STUDIA

Když byste hledali učitele na konverzaci v jakémkoliv cizím jazyce, zde je web stránka, která vám pomůže:


a ještě jedna webová stránka v italštině:


 

 

 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat