úterý 16. prosince 2014

Jak se učit jazyk efektivně a co nejrychleji


Každý z nás, ať už na základní škole nebo v pozdějším věku, se učil nějaký cizí jazyk. Dnes je jazyková výuka základní součástí studijního plánu ve školách. Přesto je spousta lidí, kteří se k jazykům vrací v pozdějším věku. Proč? Nenaučili se nebo zapomněli? Nebo se chtějí učit nový, jiný jazyk?
Jaké je to studovat jazyk  MIMO ŠKOLU? Jinak? Mimo školní osnovy a pravidla, bez tlaku zkoušek, tlačeni pouze sebou a svým cílem?  Můžeme si vybrat učitele, můžeme si vybrat způsob výuky, můžeme se s učitelem dohodnout na cíli a nástroji, který je nám nejpříjemnější a v první řadě nejefektivnější.
V tomto ohledu přináší nová doba celou řadu možností. Nemusíme prvoplánovitě naskočit na model ‚jazyková škola’, ale máme svobodnou volbu vybrat si školu nebo učitele podle svých vlastních kritérií.
Než se rozhodnete, ptejte se sami sebe: Za jak dlouho se chci nebo potřebuji jazyk naučit? Co očekávám od jazykové výuky? Jaký způsob výuky mi vyhovuje? Je tento způsob výuky také efektivní a slučitelný s mým cílem v daném jazyce?
Když si odpovíte, vyberete si vhodný kurz, a když po půl roce zjistíte, že jste stále na začátku, zamyslete se, kde nastala chyba. Proč jste polevili, proč vás to přestalo bavit a proč zmizela počáteční představa, jak se příští léto na dovolené krásně domluvíte.  Něco zřejmě nezapadlo tam, kam má. V žádném případě nepropadejte pocitu, že možná jste svá nejlepší léta promeškali a cizí jazyk se stejně už nenaučíte. Na věku skutečně nezáleží.
Takže, kde nastala chyba?
Možná nemáte dostatečnou motivaci. Ale možná, že i máte dostatečnou motivaci, ale nemáte k tomu ten správný klíč. Když není ten správný klíč, pak často ani práce nemůže být efektivní. Vkládání příliš mnoho úsilí do zbytečných věcí po určitou dobu unaví každého a zákonitě přijde únava a ztráta smyslu.
Možná se nepotřebujete naučit cizí jazyk nutně v omezené době a rychle a je pro vás důležitější a podnětnější společenská stránka výuky, pravidelná setkávání s učitelem nebo se skupinkou lidí.  I jazyk může být zálibou a příjemným zpestřením volného času a způsob setkání s novými lidmi.
Ale možná je pro vás důležité naučit se cizí jazyk za krátkou dobu, pak i zdánlivě nemožné se může stát možným.  Musíte však mít správné nástroje a odhodlání a vyčlenit si k tomu pravidelný čas a můžete nastoupit cestu intenzivní změny.
Můžete si k tomu vybrat učitele, který s vámi tímto procesem projde, bude vás inspirovat, povzbuzovat, provázet a hlavně vysvětlovat a učit. Pomůže vám zvládnout pochybnosti, nejistoty a ztrátu motivace.
Jak by mělo takové efektivní studium vypadat? Můžeme ho rozdělit do následujících stupňů:

Stupeň č.1: Pravopis a výslovnost

V první fázi je třeba se věnovat abecedě. Jsou jazyky, jejichž abeceda se odlišuje od abecedy rodného jazyka a to na úrovni hlásek, ale i abecedy. Na začátku je důležité se naučit, jak se v daném jazyce vyslovují samohlásky a souhlásky, naučit se abecedu, naučit se, jestli pro hlásky existuje pouze jeden způsob výslovnosti nebo více způsobů. Prakticky každý jazyk má hlásky a zvuky, které se od našeho rodného jazyka liší.  Je dobré na to zaměřit pozornost ještě před tím, než se pustíme dále.  Učte mozek novým zvukům – učte se je vyslovovat, ale i vnímat a poslouchat.  Byla by škoda, učit se slovíčka hned od začátku špatně a pak se je s velkým úsilím přeučovat.
Tento proces zabere zhruba 1-3 týdny.

 Stupeň č.2: Naučte se 625 základních slovíček.

Každý jazyk má určitou základní skladbu nejvíce používaných slov. Tato slova tvoří 80% každého jazyka, objevují se v každém textu, v každém rozhovoru. Jednou mi říkala moje studentka, pátrala v paměti, jak by mi přiblížila pocity a nakonec prohlásila: ‚ já vlastně nemám rozmanitou slovní zásobu ani ve svém rodném jazyce‘.  To je zcela normální. Každý z nás má ‚svou‘ slovní zásobu a zároveň všichni máme a používáme víceméně stejný základ. 
 Využijte zde pravidla 20/80 a učte se opravdu ta nejdůležitější slovíčka a neztrácejte čas slovy, která můžete vyjádřit jinak nebo opisem. Nenechte se zahltit proudem slov, která vás v první fázi budou zatěžovat a mást. Nenechte se znervóznit představou, že musíte mít slovní zásobu rozšířenou pomalu jako rodilý mluvčí, abyste dokázali mluvit.
Na to, abychom byli v cizím jazyce schopni se dorozumět, je třeba 2000 slov. V první fázi, kdy se učíme nový jazyk, stačí  625 základních slov.
Dobrý učitel vám pomůže najít způsob, jak se efektivně učit slovíčka, rychle a tak abyste si jich co nejvíce dlouhodobě zapamatovali.
Seznam 625 nejběžnějších slovíček  v angličtině a němčině najdete v nabídce na mém blogu.
Tento proces trvá zhruba 1-2 měsíce

Stupeň č.3: Gramatika

Když máme za sebou první dva stupně, umíme číst, známe pravopis a výslovnost a základní slovíčka, pak můžeme dát jazyku barvu a příběh. To nám umožní gramatika. Gramatika přivede do hry větné členy a můžeme tak rozvinout příběh. Pomocí gramatiky můžeme vyjádřit, kdo, co dělá, jak dělá, kdy dělá, proč dělá, jaký je podmět, jaký je přísudek. Je to jako bychom se učili tančit. Nejdřív se musíme naučit základní pohyby a pak je teprve propojovat do tance. I jazyk tedy může být tancem a hrou. Postavíme základní kostru a pak si s ním můžeme hrát a tvořit. Tvořit příběhy, popisovat situace, vyjadřovat své pocity, názory, vyjadřovat sami sebe.
K tomu, abychom dostali základní povědomí o kostře jazyka, nám poslouží jakákoliv učebnice gramatiky. Nepotřebujeme hned studovat celou gramatickou strukturu. Pro začátek úplně postačí to podstatné jádro. I tady platí Paretovo pravidlo 20/80. Naučte se základní a nejdůležitější gramatiku, která je obvykle obsažena v první půlce učebnice. Vyšší gramatika je pouze nadstavba, kterou často ani rodilý mluvčí v takové míře nepoužívá.
Když jsem po třech měsících studia italštiny odjela do Itálie a loučila jsem se po týdnu s kamarádem a použila složenou strukturu budoucího času, dal mi na cestu radu: vůbec není potřeba používat složité gramatické struktury, ani samotní Italové tak nemluví a ulehčují si v běžné mluvě, jak mohou. Ulevilo se mi. Při mojí tvrdohlavé píli, jsem cítila, že ne všechno je důležité znám. Já vím, že se to chci naučit postupně, abych porozuměla hloubce a rozmanitosti jazyka, ale věřte, že to není důležité a obzvlášť na začátku, pokud  naším cílem je domluvit se, nenechte si hlavu zaplnit složitými gramatickými strukturami, není to potřeba.   

Stupeň č.4: Hra – třetí měsíc

Teď začíná ta správná hra s jazykem. Zvyšte svou slovní zásobu na 1000 slov. Hrajte si s jazykem, mluvte, co nejvíce to jde, vyhledávejte příležitosti, kde mluvit, s kým mluvit, najděte si partnera na povídání třeba po skypu, nebo partnera pro výměnu emailů. Čtěte články, které vás zaujmou, kupte si zjednodušenou četbu a čtěte, co nejvíce to půjde. Pokud má kniha k tomu i audio, zapněte si CD a poslouchejte, jindy propojte text knihy s poslechem a sledujte text spolu se záznamem. Nemusíte hned rozumět všemu, každému slovu, ale poslouchejte a sledujte po řádcích tok textu.
Mluvte hned od začátku, nebojte se mluvit a dělat chyby. Určitě si lépe zapamatujete chybu, když jí řeknete nahlas a někdo vás opraví. Protože pouze ten, kdo si vyzkoušel všechny možné chyby v daném jazyce, se může stát jeho mistrem.

Žádné komentáře:

Okomentovat