úterý 5. května 2015

Jak si pomoci, když v konverzaci nevíme, jak dál


Nemůžete si vzpomenout, jak se řekne nějaké slovo a chcete udržet plynulou konverzaci?

Ztratili jste nit rozhovoru a nevíte, jak dál?
 

Jak si pomoci v těchto situacích:

 I can´t remember the exact word.                                         Nemůžu si vzpomenout na přesné slovo.
I forgot the word.                                                                          Zapomněl jsem to slovo.
I didn´t understand. Can you say it again, please?         Nerozuměl jsem. Můžete to, prosím,
                                                                                                              zopakovat?
How do you say ‚……….‘ in English?                                      Jak se řekne ‚jablko‘ v angličtině?
How do you say when ……                                                        Jak se řekne, když …..
It ´s on the tip of my tongue.                                                   Mám to na jazyku.
Let me think for a minute, please.                                        Nechte mě chvilku přemýšlet, prosím.
I lost the thread. Can you repeat it, please?                   Ztratil jsem nit rozhovoru. Můžete                    
                                                                                          to, prosím, zopakovat?
                                                                                           
I don´t know how to say ….                                                       Nevím, jak mám říct…
Can you speak slowly, please?                                               Můžete, prosím, mluvit pomalu?
Can you wait a second, please?                                              Můžete, prosím, chvilku počkat?
I will look it up in a dictionary.                                                Vyhledám to ve slovníku.
I don´t know. But never mind, let´s  go on.                       Nevím, ale nevadí, pokračujme.

Žádné komentáře:

Okomentovat