úterý 19. května 2015

Rozhodujete se, jaký nový jazyk se budete učit?

Máte určitý časový fond, který byste chtěli studiu cizího jazyka věnovat, hledáte ten správný?
Jaké faktory ovlivňují naší volbu?
·         Obtížnost jazyka:
Jiná abeceda, jiný původ jazyka než je můj rodný jazyk
 
·         Časový fond, který jazyku mohu pravidelně věnovat:
Hodinu denně nebo jenom patnáct minut denně?
 
·         Použití jazyka v evropském nebo světovém měřítku:
 
Potřebuji jazyk pro kontakt s klienty, potřebuji tedy nějaký konkrétní jazyk? Potřebuji se domluvit v Evropě nebo v celém světě?
 
·         Chci se učit jazyk, který se ve světě skutečně používá, nebo se chci učit neobvyklý jazyk?
 
Jazyk, který je méně obvyklý, je samozřejmě také méně dostupný a materiálů je většinou k dispozici méně. Nicméně v dnešní době není nic problém, takže i k méně obvyklým jazykům určitě seženete materiály vhodné ke studiu.
 
·         Umím již některý jazyk, který je novému jazyku podobný?
 
Každý jazyk, který již umím, mi studium jazyka usnadní. I v případě, že nový jazyk nemá stejný základ. Když umíte jeden jazyk, umíte vnímat rozdílnosti jazykové struktury a máte zkušenost se studiem, váš mozek se již flexibilněji dokáže orientovat na ‚nový‘ jazyk.
 
·         Potřeba jazyka pouze pro soukromé nebo pracovní účely / motivace:
Jeden z nejdůležitějších faktorů. Jaká je vaše skutečná motivace a hnací motor?
 
·         Zajímavost kultury dané země:
 
Kultura je nedílnou součástí studia cizího jazyka. Čím bližší vám daná kultura bude, co do historie a životního stylu, tím lépe se vám bude cizí jazyk učit. Čím lépe vám zní daný jazyk, čím více se vám líbí hudba, kinematografie dané země a také obecná povaha národa, tím snadněji a s lehkostí procesem studia projdete.
 
 
 
Při rozhodování, kolik času potřebuji, abych se naučil komunikovat v určitém jazyce, vám může být dobrým orientačním bodem následující tabulka, která rozděluje jazyky podle obtížnosti do tří skupin.
Tabulka je sestavená z pohledu Angličana, tedy člověka, který je rodilým mluvčím. Nicméně i pro člověka, který mluví anglicky jako druhým jazykem, může přinést tato tabulka užitečnou informaci, kam tento jazyk přibližně zařadit a kolik času na něj budu potřebovat.

Rozdělení jazyků podle obtížnosti
 Důležité je samozřejmě zvážit také všechny výše uvedené faktory, které jsou individuálního charakteru a které délku potřebnou na ‚naučení se‘ cizí jazyk, ovlivňují.
 
Už jste rozhodnuti, do kterého jazyka se pustíte?
Ano? Pak přeji hezkou studijní cestu.
 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat