čtvrtek 5. března 2015

6 nejčastějších chyb při studiu cizího jazyka

Chcete se naučit cizí jazyk za určitou omezenou dobu? Víte, jaké chyby nejčastěji vedou ke zklamání a vzdání se příliš brzy?
1)      Učení bez specifického cíle:
 
nestačí si říct: ‚Naučím se anglicky.‘
 Je to málo a nedovede nás to k očekávaným výsledkům a vede často ke zklamání. A to právě proto, že nemáme specifický cíl, který je majákem, ke kterému směřujeme a který nám ukazuje, jak daleko jsme došli a co je ještě před námi. 
 Je třeba si navrhnout specifický plán a také termín, aby se nám naše přání a rozhodnutí nerozplynulo v čase.
 
2)      Příliš rychlý start:
 
 
podpořený velkým nadšením, které však může vést k rychlému ‚vyhoření‘ a ztrátě chuti pokračovat. Lepší je tedy pomalý, cílený start a postupný pokrok. Dejte si proto na začátku třeba raději méně času denně na ‚studium‘. Hodina studia cizího jazyka může být po týdnu příliš vyčerpávající a může vést k pocitu nezdaru.
Dejte si raději 20 minut na začátku a pak postupně podle potřeby a chuti a možností přidávejte.
 
 
 
3)      Používání pouze jednoho zdroje pro studium
 
Jednak to může být v delším časovém měřítku nudné a navíc nemusí tento zdroj poskytovat celou rozmanitou škálu potřebného materiálu. Zaměřte se na autentický materiál od novin, článků, písniček, filmů, atd., nebojte se ho zařadit i jako začátečníci. V současnosti je k dispozici spousta autentického materiálu, třeba pohádky pro děti, se kterým může začít i začátečník. Udělejte si svůj proces učení zajímavý a rozmanitý a používejte autentický materiál, který vás naučí přirozený jazyk tak, jak se s ním v učebnicích často nesetkáte.
 

 
4)      Memorování bez porozumění
 
Učení cizího jazyka bez pamatování a studia nejde. Důležité však je, abyste se učili a pamatovali si  fráze, kterým rozumíte. Abyste věděli, proč se používá ta která koncovka podstatného jména nebo slovesa. Protože pokud porozumíte, budete moci tvořit podobné věty a fráze s jinými slovy, přirozeně a bez nutnosti dalšího memorování.
 
5)      Vyhýbání se konverzacím a mluvení:
 
mluvení je jednou ze zásadních složek učebního procesu. Nebojte se mluvit hned od začátku
 
6)      Nepochybujte o sobě:
 
nebojte se dělat chyby, uvítat je a také se jim zasmát. Nepochybujte o sobě a celý proces si užijte i s chybami, na kterých se učíte a které přinášejí celému procesu rozmanitost.

Žádné komentáře:

Okomentovat