pondělí 20. října 2014

Jaké by měly být cíle?


JAKÉ BY MĚLY BÝT CÍLE?

Při určení svých cílů jsem se držela pravidla:

S.M.A.R.T.

Tedy  cíle, které jsou:

-          Specific – specifické, konkrétní

-          Measurable – měřitelné

-          Attainable – dosažitelné, realizovatelné

-          Relevant – relevantní

-          Timebound – časově omezené, tedy s konkrétním časovým nastavením

‚Tim Ferriss – 12 rules for Learning Languange‘

Zjednodušeně mým cílem je:

·         Být schopná zapojit se do jakékoliv společenské konverzace, plynně a bez zdržování plynulého toku řeči.  Cílem je domluvit se na témata, která jsou mi blízká, která většinou diskutuji ve svém rodném jazyce. Kant si nejspíš bude muset ještě chvilku počkat než ho zvládnu v plné dokonalosti, ale důležité je, že jsem se tím přestala trápit, to není momentálně mým bezprostředním cílem.

·         Číst knihy v italštině, v originální nezjednodušené formě. Už mám připravené dvě, jednu, kterou jsem si přivezla z Itálie: ‚Niccoló Ammaniti: Io non ho paura‘ a druhou, kterou jsem již zmiňovala od Pabla Coelheho.

·         A v neposlední řadě posunout se také trochu v gramatice.  Gramatika je bezpochyby důležitou součástí jazyka, tvoří jeho hlavní kostru a bez pochopení základního opěrného systému jazyka nemůže člověk dostat od jazyka vše, co by mu jazyk mohl předat – na úrovni změn v mozku, ale také na úrovni běžného života. Učením jazyka přijímáme nové informace, mění se struktura v našem mozku, ale zároveň přejímáme a inspirujeme se určitými charakteristikami národa a jazyka. Jazyk nese důležitou informaci, a pokud se do něj ponoříme, tak nás to může velmi obohatit v mnoha směrech a souvislostech našeho života.

Krásné – ale ne zrovna měřitelné J

Takže jsem cíle ještě upravila, abych sama věděla, jestli postupuji, jestli mám někde zabrat nebo někde ubrat, nebo něco změnit.

1)      Specific – když jsem začínala s experimentem, udělal jsem si test u  Institutu na jazykové vzdělávání on-line: www.ijv.cz

Výsledná úroveň: A2 – mírně pokročilá


Cíl: dojít do úrovně B1 / B2: což je úroveň, na které  by člověk měl být prakticky schopen plynně se vyjadřovat a použít cizí jazyk ve všech situacích a vést konverzaci na stejné úrovni jako se svými kamarády nebo kolegy.

 
2)      Measurable – cíl dojít do úrovně B1 / B2 je dostatečně měřitelný

3)      Attainable – dosažitelný:  myslím, že za dobu, kterou jsem si stanovila, je tato úroveň dosažitelná.

4)      Relevant – také odpovídá

5)      Timebound – období 3 měsíců: 1.8.2024 – 31.10.2014

 

Takže něco se hýbe, cíle jsou jasné, pokroky zřetelné J  takže můžu jít dál a tvořit si čas s italštinou tak, aby mě to bavilo a abych na konci mohla říct, že jsem si to užila J

Žádné komentáře:

Okomentovat