úterý 18. listopadu 2014

Po třech měsících

Můj projekt 'Italsky za tři měsíce' dospěl ke svému konci, tedy alespoň formálně. Studium cizího jazyka je stále trvající obohacující proces, který nikde nekončí. Takže sice skončilo intenzivní období, které  pro mě bylo pokusem toho, co všechno lze zvládnout za tři měsíce a nalezení  efektivního způsobu, jak se cizí jazyk naučit za krátkou dobu.
 
Moje cesta však pokračuje dál.
 
Dál se chci věnovat  nejen italštině a prohlubovat znalosti italštiny, ponořit se do knih psaných italsky a vnímat zpěvný tón jazyka a trochu víc ho do sebe nasát, ale také se chci nadále věnovat studiu jazyka obecně, efektivním způsobům a metodám, které usnadní studium jakéhokoliv cizího jazyka.
 
Zůstaňte se mnou tedy i nadále a čerpejte inspiraci a informace a sledujte další vývoj a mou cestu nejen v oblasti italštiny.
 
Čeká vás:
celkový souhrn zkušeností, příjemných i nepříjemných momentů  z celého období tří měsíců
reportáž z cesty do Itálie, kulturní i jazykové informace 
a spousta dalších zajímavých článků a inspirace
 
 
Nahráli jsme pro vás s kamarádem video, abyste sami mohli posoudit změny, které proběhly za tyto tři měsíce.
 
Český překlad:
 
Guido: Ciao, tak jsme tady… dnes je výjimečný den, protože po třech měsících  je projekt ‚Italsky za tři měsíce‘ u konce. Kdy přesně? Včera?  Uplynuly tedy tři měsíce, takže nyní je na řadě volno. Uděláme tedy  malý test, abychom viděli, jaká nastala během těchto tří měsíců změna. Souhlas?
Olga: Souhlas
Guido: Řekni nám tedy, jak … zkus udělat takové shrnutí tvého studia během těchto tří měsíců.
Olga: Byly to pro mě tři intenzivní měsíce, velmi intenzivní, kdy jsem musela udělat hodně změn ve svém životě. Bylo to však pro mě hodně zajímavé. Dnes, po třech měsících, se cítím trochu unavená, protože jsem studovala každý den a dnes mám pocit, že se konečně můžu uvolnit a v tomto momentě můžu pouze zvyšovat to, co jsem se za tyto tři měsíce naučila.
Guido: V těchto třech měsících, co pro tebe byla  nejtěžší věc, kterou jsi v italském jazyce shledala? Teď když máš obecný přehled o jazyce. Co je podle tebe nejtěžší věcí v našem jazyce?
Olga: Myslím si, že je to gramatika. Na začátku se mi nezdála tak těžká, ale když jsem se pomalu dostávala ke konjunktivu a kondicionálu, tak mi bylo jasné, že to je pro mě problémem. Zkoušela jsem najít spojení/ podobnost s angličtinou, ale je to jiné. Toto byl pro mě nejtěžší moment, který mě trochu frustroval, protože jsem chvíli měla pocit, že se to nemůžu naučit.
Guido: Zatímco mně se zdá, že ti to jde mnohem líp oproti našemu počátečnímu rozhovoru, mnohem líp.  Nechtěl jsem na to zavádět pozornost, ale musím říct, že Olga se z hlediska konjunktivu hodně zlepšila. V každém případě je mnoho Italů, kteří právě v konjunktivu dělají chyby, a také myslím, že ho používáš více než mnozí ostatní.
Jaké byly tvoje nástroje, které ti pomohly nejvíce ve zlepšení italštiny. Před tím jsme mluvili offline o filmech, četbě …. Co bys doporučila někomu, kdo se chce také naučit, jít po stejné cestě a kdo chce  během třech měsíců ovládnout náš jazyk?
Olga: Vybrala jsem si jednu knihu, která mě doprovázela po celou dobu tří měsíců. Je to kniha ‚Italština za 24 dní‘. Pomalu jsem tuto knihu pročítala a pracovala s ní. Je to kniha, která zahrnuje nejdůležitější gramatiku. To pro mě tvořilo takový první stupeň a předalo mi to strukturu jazyka. Ale nejdůležitější pro mě byly konverzace s tebou. Myslím, že když se chce někdo naučit nějaký jazyk, mluvení a sledování filmů je nejdůležitější. Také překlady – dělala jsem hodně překladů z italštiny do češtiny a z češtiny do italštiny.
Guido: Chtěl jsem se tě zeptat, je něco, co jsi v těchto třech měsících chtěla dělat a co jsi například nestihla udělat nebo nemohla?
Olga: Ano, myslela jsem si, že jsem nezvládla mluvit tak, jak jsem chtěla. Vlastně jsem chtěla dosáhnout ‚dokonalosti‘. … Ale možná to není ani možné dosáhnout plné dokonalosti. Také si myslím, že jsem měla víc číst a víc sledovat filmy. Ale během těchto tří měsíců jsem byla trochu rušena tím, že jsem viděla, že jsem zatím nedosáhla roviny, kterou jsem chtěla. V těchto momentech jsem pak zkoušela studovat gramatiku a gramatické knihy a to mi vlastně tolik nepomáhalo.
Guido: Bohužel to není jednoduché. Nicméně za tři měsíce jsi podle mě udělala velký pokrok. Myslím, že dokonalost by neměla být cílem. Naopak dokonalostí se riskuje vytvoření frustrace, když vidíme, že nedosahujeme své cíle. Myslím, že ty jsi dosáhla svého cíle – rozumět v zásadě jakýmkoliv rozhovorům a zároveň také být schopna vyjádřit jakoukoliv myšlenku, kterou chceš vyjádřit.
Jaké další projekty máš v oblasti jazyků do budoucnosti? Myslíš, že se budeš nadále věnovat italštině nebo  chceš začít s dalšími jazyky?
Olga: Chtěla bych si osvojit také další jazyky, ale ne v tomhle momentě. Protože … jedním z důvodů je, že bych se chtěla věnovat trochu více italštině. Teď jsem opravdu šťastná, že dokážu číst knihy v italštině. Ne knihy ve zjednodušené formě, ale normální knihy v italštině. Chtěla bych s italštinou strávit více času, protože vnímám, že jsem získala pro tento jazyk cit a chtěla bych s tímto jazykem ještě chvíli být.
Guido: Dnes jsme strávili velkou část dne spolu. Viděli jsme film v italštině, hodně jsme mluvili, dnešní odpoledne bylo opravdu plné událostí. Jestli se nepletu, tak jsi říkala, že za pár dní odjíždíš do Itálie. Takže budeš týden v Toskánsku, kde budeš mluvit pouze italsky. Jaká očekávání týkající se zlepšení italštině od této cesty máš?
Olga: Vlastně je to pro mě takový test, protože také na začátku projektu jsem byla v Itálii. A dnes, příští týden, chci vyzkoušet, jestli je nějaké zlepšení, jestli zvládnu komunikovat s lidmi uvolněně a také zda budu schopná vyjádřit vše.
Guido: Věřím tomu, že ano. Důležité je nestydět se a nebát se chybovat.
Myslím, že jsme tímto dali víceméně dobrý přehled o tom, zda v těchto třech měsících došlo ke zlepšení. První rozhovor jsme dělali po měsíci, pamatuji si dobře?
Takže v těchto dvou měsících vidím mnoho pokroku, především v používání sloves. Skvělá práce.
 
Přepis v italštině: Italové prominou chyby :-) Důležité je nebát se dělat chyby :-)
Ciao, eccoci qua, diciamo prima che oggi é un giorno particolare perché dopo tre mesi il progetto si è concluso, dicevi, quando? Ieri? Sono passati tre mesi quindi, adesso si permette una vacanza, adesso facciamo un piccolo test, come sono state le cose in questi tre mesi. D´accordo?

O: D´accordo

G.: Allora, racconta un po´ - come … fai, cerca di fare un riassunto di questi tre mesi di studio

O: Sono state tre mesi intensivi per me, molto intensivi. Quando dovevo cambiare molte cose nella mia vita. Ma era molto interessante per me. Oggi, dopo tre mesi, mi sento un po´stanca, perché ho studiato ogni giorno e oggi ho sentito che posso rilassarmi finalmente e in questo momento posso soltanto aumentare quello che ho imparato in questi tre mesi.

G.: In questi tre mesi, quale é stata la cosa piú difficile che hai visto nella lingua italiana. Adesso hai una overview generale nella lingua. Quale é la cosa secondo te piu difficile nella nostra lingua?

O.: Penso che sia la grammatica. All´inizio non mi sembrava difficile ma lentamente quando sto arrivando al congiuntivo e condizionale, mi era chiaro che questo é il problema per me. Perché ho provato di trovare un collegamento con l´Inglese ma é un po´differente. Questo era il piu difficile momento per me che mi ha fatto un po' frustrata perché ho avuto un sentimento che non posso impararlo.

G.: Invece mi sembra che va molto meglio della prima volta dalla nostra intervista, molto meglio.
Anché refletti che magari adesso non ho fatto caso ma devo dire che Olga dal punto di visto del congiuntivo é migliorata tantissimo, ci sono comunque tanti Italiani che sbagliano il congiuntivo e io credo che già lo usi meglio di tanti altri.

G.: Quali sono stati gli strumenti che ti hanno aiutato di piú per migliorare l´italiano,prima parlavamo off line di film, di letture …. Cosa anche consiglieresti quindi a una persona che vuole fare, vuole seguire lo stesso cammino e che in tre mesi cerchi di padroneggiare la nostra lingua.

O.: Ho scelto un libro che mi ha accompagnato durante questi tre mesi. É un libro di „L´Italiano in 24 giorni“. Io ho lentamente letto questo libro e ho lavorato con questo libro che include la grammatica importante. Questo ha fatto il primo livello per me , mi ha dato la struttura della lingua. Ma Il piú importante erano le conversazione con te. Penso che quando qualcuno vuole imparare una lingua, parlare e guardare film é piú importante. Anche traduzioni – ho fatto molte traduzioni dall´Italiano al Ceco e dal Ceco all´Italiano.

Q.: Volevo chiedere, c´é qualcosa in questi tre mesi che avresti voluto fare, e che per esempio non sei riuscita a fare o che non hai potuto fare.

O.: Si, ho pensato che non sono riuscita a parlare in modo che volevo. Volevo riuscire perfezione … Probabilmente non é possibile riuscire perfezione completamente. Ma penso che avrei fatto piú leggere e anche guardare i film. Ma durante questi tre mesi sono stata piú disturbata per vedere che non riusciró il livello quale voglio. In questi momenti ho provato di studiare grammatica e libri con grammatica e questo non mi ha aiutato molto.

Q.: Purtroppo non é semplice, comunque in tre mesi hai fatto secondo me grandi progressi. La perfezione comunque io credo che non dovrebbe mai essere un obiettivo, la perfezione … anzi, la perfezione rischia di crearti frustrazione quando non raggiungi gli obiettivi. Invece io penso che l' obiettivo che hai raggiunto é di capire essenzialmente qualsiasi discorso e nello stesso tempo riuscire a esprimere qualsiasi idea che tu vuoi esprimere.

Che altri progetti hai come lingue, nel futuro. Pensi di continuare comunque a dedicarti alla lingua Italiana o vuoi anche apprendere altre lingue?

O.: Voglio apprendere anche altre lingue ma non in questo momento. Perché … il primo motivo é che voglio dedicarmi all' Italiano piú molto e in questo momento sono tanto felice che sono riuscita a leggere libri in Italiano. Non questi libri che sono scritti semplicemente ma un libro normale in Italiano. Voglio trascorrere molto tempo con la lingua perché in questo momento sento che ho un sentito per la lingua e voglio restare con la lingua.

G.: Oggi abbiamo passato buona parte della giornata insieme, abbiamo visto un film in lingua italiana, abbiamo parlato molto, oggi è stata una giornata veramente impegnativa. Se non sbaglio dicevi a dunque che partirá per Italia tra pochi giorni. Qundi rimarrai una settimana in Toscana dove parlano dovunque solo Italiano. Che aspettative hai per questo viaggio, per quello che riguarda il tuo miglioramento della lingua?

O.: Attualmente per me é come un testo, perché sono stata in Italia all´inizio del progetto. E oggi, la settimana prossima, voglio provare se c´é un miglioramento, se riusciró a comunicare con la gente in modo rilassato e se riusciró ad esprimere tutto.

G.: Sicuramente si. Importante é non farsi prendere dalla timidezza, dalla paura di sbagliare.
Allora, io penso che con questo abbiamo dato piú o meno una buona idea dei miglioramenti che ci sono stati in questi tre mesi.La prima intervista l'abbiamo fatta dopo un mese, ricordo bene?
Qundi in questi ultimi due mesi molti progressi, soprattutto sull'uso dei verbi; molto brava Olga.

Un applauso.


 

Žádné komentáře:

Okomentovat