pátek 23. ledna 2015

Jak stav mysli ovlivňuje naší schopnost se naučit cizí jazyk?

‚Jsem starý, už se to nenaučím‘.
‚Cizí jazyky mi nikdy nešly, nenaučím se to ani teď.‘
‚Nejsem na to dost chytrý.‘
‚Nemůžu se začít učit cizí jazyk, protože na to nemám čas.‘
‚Nemůžu se to nikdy naučit tak dobře jako ostatní‘. 
Tolikrát jsem slyšela od klientů, ale také sama od sebe podobné výroky. Jsou to výroky, které nám nedovolují jít dál, dávají našemu vývoji překážky.
‚Nemůžu je pouze stavem mysli.‘
V minulém příspěvku zaznělo: ‚Změňte mozek, změníte svůj život. Změňte metodu svého učení, naučíte se anglicky, i když vám je třeba přes padesát, šedesát, …‘
JAK?
Jednou z největších překážek našeho vlastního vývoje je právě mysl. Má tu moc vzít nám část vlastního sebeuvědomění a snížit naší schopnost učit se a naučit se prakticky cokoliv. V případě cizího jazyka nám negativní postoj naší mysli může narušit schopnost se ho naučit až o polovinu. Někdy se to nazývá intelektuální nemocí, jindy se můžete setkat s pojmem zafixované myšlení.
Zafixovaným myšlením klademe překážku v pokroku sami sobě, protože jasnou představou a jasným výrokem si přesně stanovíme hranice, ve kterých se vidíme a tím bráníme výhledu na nové možnosti, které jsou za horizontem těchto hranic. Zafixovaným myšlením sami sobě bráníme v růstu sebevědomí, vzdělání a rozvoje, náš pokrok je velmi omezený, v některých případech dokonce nemožný.  Důvodem je, že podobné myšlení v nás vyživuje základní nejistoty podlamující naše přesvědčení, že to přece jde, že to zvládnu.
V minulém příspěvku jsme se dozvěděli, že vědci prokázali, že lidé jakéhokoliv věku jsou schopni naučit se zcela nové věci a změnit své navyklé vzorce chování a zvyků. Činíme tak přes mysl, můžeme tedy změnit stav mysli, který nás brzdí ve vývoji a otevřít se novým podnětům, impulzům a novému poznání.
Je to proces, který je třeba provádět postupně. Postupně měníme navyklé vzorce myšlení a naše každodenní aktivity tak, abychom vyšlapali novou cestu.  Pozorujte tedy svou mysl, vnímejte výroky, které od ní přicházejí a které vám kladou do cesty překážky, když nám našeptává, že toto nezvládneme. Definujte tyto negativní výroky, abyste je mohli postupně zaměňovat za nové myšlení.
Protikladem k zafixovanému myšlení, je ‚otevřené myšlení‘, které nám dovoluje vidět věci a příležitosti za hranicí ‚Nemůžu‘, ‚Neumím‘. Otevřené myšlení je poháněno zvědavostí a zvídavostí, pomáhá překročit sféru našeho osobního pohodlí a postupně své hranice překonávat.  Otevřené myšlení vidí v neúspěchu příležitost, nebojí se kritiky ani chyb. Otevřené myšlení přináší chuť a nadšení objevovat, učit se, zkoušet, vidět nové příležitosti a přijmout nové výzvy a úkoly.
Jak se dostat k otevřenému myšleni?
·       Zapomeňte na perfekcionismus: chybování je přirozenou součástí procesu učení. Když bychom byli dokonalí, neměli bychom důvod se učit. Chybami se člověk učí a právě chyby z něj dělají odborníka na danou oblast. Děti se nebojí dělat chybu, mají dar dělat věci, protože je baví a dokud to tak skutečně mají, dokud se nenaučí, že chyba je špatně, tak se nebojí chybovat. Člověk jednoduše není dokonalý a právě perfekcionismus je největší stresor v procesu učení se něčemu novému. 
·        Obklopte se okolím, které vás podpoří, které vnímá váš cíl podobným způsobem a je schopné vám dát podporu. Okolí může velmi významným dílem podpořit vaše snahy. Spolupráce s někým zvyšuje zájem, motivaci a urychluje proces učení.  
·       Nesrovnávejte se s ostatními a užívejte si proces učení. Zaměřte se na to, co děláte bez očekávání výsledků, prostě dělejte to, co vás baví a směřujte k tomu, kde chcete být. A zároveň se radujte z toho, kde jste momentálně.  
V příštím příspěvku se podíváme na to, jak je to s talentem. Je talent důležitý k tomu, abych se naučil cizí jazyk?
 

Žádné komentáře:

Okomentovat