úterý 27. ledna 2015

Musím mít talent, abych se naučil cizí jazyk?

Velmi často slýchávám: ‚Vždyť já na to nemám talent. Jazyk se nikdy nemůžu naučit‘.
Málokdo však ví, že není až tak nutné mít talent, abyste se cizí jazyk naučil.
 Talent je něco, co máme vrozené. Samozřejmě může nám přinést určitou výhodu při učení se cizímu jazyku. Ale talent není rozhodně to nejpodstatnější. Zkuste se zamyslet, kolik lidí ve vašem okolí nebo ve světě znáte, kteří rozvinuli své schopnosti a to pouze motivací a pílí bez závratného talentu na začátku své kariéry v jakékoliv oblasti?
Někdy se dokonce říká, že mít talent může určitým způsobem brzdit. Představte si, že máte talent. Všichni vás obdivují a skládají poklony. Jste na sebe pyšní a nemáte důvod svůj talent dále rozvíjet, protože už takhle jste lepší než ostatní. Takže v konečném důsledku, když máte talent, může vás to brzdit v procesu učení, protože necítíte potřebu ho dále pilovat a procvičovat. Takže nakonec někdo, kdo talent zdánlivě nemá to svou pílí a učením může dotáhnout mnohem dále a může dosáhnout většího pokroku než někdo, kdo se spoléhá na svůj talent.
I přesto, že máte talent, musíte ho procvičovat, jinak se daleko nedostanete. Představte si třeba nadaného klavíristu. Kdyby svůj talent neprocvičoval, těžko by se dostal na přední místa v koncertních sálech. Klíčové tedy je, cvičit a cvičit, ať již talent máte nebo ne.
Naproti tomu schopnost je získaná a můžeme jí získat pílí, motivací, nadšením, správným a efektivním přístupem. Tedy taky cvičením. Pokud se chcete stát v něčem dobří nebo se něčemu naučit, procvičujte to a poslouchejte odezvu, učte se od nejlepších a učte se z jejich kritiky a příkladu. Zapomeňte na to, že musíte mít talent, abyste se naučili cizí jazyk, mnohem důležitější je schopnost, záměr a motivace se dostat tam, kam chcete.
Teď asi namítnete, že existují vrozené dispozice k určité schopnosti, které jednoduše nemůžeme opominout. Ano, každému jde přirozeně něco lépe a něco jiného méně. Talent můžeme rozvinout pílí, talent bez píle a cvičení nám sám o sobě není k ničemu. Bylo by však škoda limitovat se. A to ani talentem, který vyplývá z našich vrozených dispozic, ani talentem, který získáme jako vrozenou schopnost praktikováním.
Neznamená to, že se nebudu učit anglicky, protože proto nemám vhodné dispozice, ale vlastně moc chci, ale přijde mi to zbytečný, protože bych se tím trápil. Můžu a dokážu to, protože na to použiji vhodný postup a nástroje, které mi budou vyhovovat. Neznamená to ani, že se budu dřít s němčinou, protože praktikováním to přece dokážu, když by mi šla mnohem lépe třeba ruština.
Podstatné je zvážit následující body, aby se vám dobře pracovalo a směřovalo ke svým cílům:
·         Nejdůležitějším klíčovým faktorem je efektivní procvičování a učení a to ať máte talent nebo si myslíte, že nemáte talent.
·         Přijmout fakt, že máme určité dispozice, které by nás však neměly limitovat. Možná mi něco půjde pomaleji než někomu, kdo na to má vrozené dispozice, ale já zase můžu mít větší nadšení a motivaci a udělám větší pokrok.
·         Uvědomit si, kam se chci a mohu svou pílí dostat a v jakém časové rozpětí bych se tam chtěl dostat a tomu přizpůsobit nástroje. Někomu bude stačit přijmout dostatečný výsledek, někdo bude směřovat k nadprůměrnému výsledku.  Tomu je nutné přizpůsobit nástroje a také časový fond, který na to budu potřebovat.
 
‚Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action‘.
 Benjamin Disraeli
(Akce nemusí vždy nutně přinést štěstí, ale bez aktivity štěstí neexistuje‘.
 
‚Would you tell me, please, which way I ought to go from here?‘
‚That depends a good deal on where you want to get to.‘ said the Cat.
‚I don´t much care where ….‘ said Alice.
‚Then it doesn´t matter which way you go,‘ said the Cat.
Lewis Carroll, Alice im Wonderland
(‚Řekl bys mi, prosím, jakou cestou se mám odtud vydat?‘
‚To záleží na tom, kam se chceš dostat,‘ řekl kocour.
‚Vlastně je mi to jedno, kam…‘ řekla Alice.
‚Pak nezáleží na tom, kudy půjdeš,‘ řekl Kocour.)
 
Takže nenechte se odradit nedostatkem talentu nebo věkem a pusťte se do objevné cesty cizího jazyka. Jenom aktivita vás může přivézt k žádanému cíli. A když budete vědět, kam, vždycky se najde, jak nebo někdo, kdo vás správně nasměruje.

Žádné komentáře:

Okomentovat