čtvrtek 15. ledna 2015

Jsem příliš starý?


Dobrá zpráva na začátek roku: ‚Nikdy nejsme dost staří na to, abychom se začali učit něčemu novému‘.

Kolikrát slyším, na to přece nemám buňky, jsem na to příliš starý, teď už to nemá smysl, abych se něco učil.
A taky neuroplasticita mozkových buněk se s věkem mění! Argument za argumentem, proč to nejde a nemá smysl začínat se učit cizí jazyk v pozdějším věku. Ano, neuroplasticita se mění, flexibilně reaguje a mění se vlivem životních zkušeností, kterými procházíme, tím, co se učíme, jak co děláme, mění se naším životním stylem, a způsobem myšlení.

Nejnovější přístupy ukázaly, že mozek je jedinečný orgán, který reaguje a dokáže utvořit nová neuronová spojení, a to i v případě poškození nějaké části mozku, je mozek schopný přenést funkce z poškozené části mozku na jiná centra. Tyto poznatky jsou využívány v nových přístupech k léčbě a k rehabilitaci pacientů po úrazech hlavy nebo mozkových příhodách. To také otevírá prostor pro nový přístup k výuce a ke vzdělání. Starý způsob memorování a učení se zpaměti nahrazuje celá řada nových způsobů učení a metod. Mozek potřebuje dostávat podněty v takové formě, která mu vyhovuje, která ho stimuluje a která je mu blízká, aby i učení se bylo efektivní, zábavné a rychlé. Dnešní doba, kdy se přístup ke vzdělání velmi rychle mění, nám dává spoustu nových možností. Můžeme vybrat metodu, která nás osloví a která je pro nás vhodná.

Takže spíš než hledat argumenty, proč to nejde, hledejte argumenty proto, proč ano a jak.

Změňte mozek, změníte svůj život. Změňte metodu svého učení, naučíte se anglicky, i když vám je třeba přes padesát, šedesát, …

Lidé jakéhokoliv věku jsou schopni se naučit nové věci, stejně tak jako jsou schopni měnit své zvyky. Důležité je, abychom se ke změně rozhodli, obklopili se správným prostředím a správnými lidmi a rozhodli se pro správnou metodu. Čím více nových podnětů budeme svému mozku dávat, tím více ho budeme rozvíjet, tvořit nová neuronová spojení a nové cestičky a tím více budeme svůj mozek měnit a vedle toho také učit sami sebe flexibilitě.
Čím více úsilí a námahy do svého postupu musíme vložit, ať už se učíme cokoliv, tím silnější a významnější vazba a změna v našem životě bude. Učení se cizímu jazyku je jako skládat puzzle, je to hra, kostička ke kostičce nám utvoří nový obrázek a v našem mozku nově postaví neuronová spojení.
Studium jazyka v pozdějším věku může být dokonce i přínosnější, než když se začnete učit v dětství. Proč? Právě protože za tím stojí víc odhodlání. Každý sebemenší úspěch přinese radost. Je to jako se sportem. Když se chceme dostat na vyšší úroveň, musíme zabrat a tělo se nám odvděčí svou silou a spokojeností a každý malý pokrok vás potěší.  
Pravda je, že některé aspekty jazyka se sice s věkem skutečně učí obtížněji. Existují však jiné aspekty jazyka, které se naopak později učí lépe. U dětí je to stejně, některé části jazykové výuky jsou pro ně jednodušší, když začnou od malička, ale ty jsou kompenzovány částmi jazykové výuky, které se zase jako děti učíme obtížněji.
 Vezměme si třeba slovní zásobu. Dospělí mají mnohem širší slovní zásobu než děti a jejich rozmanitá slovní zásoba jim pomáhá na základě svých zkušeností si lépe slovní zásobu cizího jazyka přirozeně zapamatovat. Naopak v pozdějším věku je těžší přebrat spolu se slovní zásobou také přízvuk a zvuk jazyka. To mají mnohem jednodušší děti, které zvuky ze svého okolí vstřebávají mnohem přirozeněji, nejen na úrovni poslechu, ale také si osvojí s větší lehkostí výslovnost nových zvuků, hlásek a přízvuku. Vedle toho také děti přirozeněji vstřebávají gramatiku. Sají to do sebe jako houby bez toho aniž by nad tím přemýšlely a studovaly složitou strukturu jazyka. Děti se učí cizímu jazyku stejně jako rodnému jazyku, odposlouchávají a tím se učí.
Zatímco dospělý hledá v gramatické struktuře příliš mnoho logických vysvětlení a to ho někdy může zastavovat, jindy zase přinášet výhodu. Výhodou je systematičnost, se kterou většina dospělých ke studiu cizího jazyka přistupuje. Děti se naopak učí více intuitivně. Každý věk má své výhody a nevýhody a s tím je třeba pracovat a přizpůsobovat tomu také metody.
Když pracuju s dětmi, vidím jejich hravost a radost. Přístup k dětem je a musí být jiný. Učitel si musí také hrát, být na chvíli dítětem a hrou postupně a přirozeně přibližovat cizí jazyk dětem. Musíte ze sebe udělat trochu ‚blázna‘ a opakovat stále stejné hry a struktury a příběhy, dokud neuvidíte, že děti to už přijaly a umí používat. Samozřejmě stále vymýšlíte nové hry, abyste upoutali děckou pozornost. Hrajete, lítáte a všechno děláte trochu ‚přemrštěně‘, aby to bylo co nejvíc ‚vidět‘ a co nejvíc ‚záživné‘. To není zcela jednoduchá cesta a ani rychlá cesta.
Děti ve školkách a školách začínají krátkými a jednoduchými větami a paní učitelky si s nimi hrají s jednoduchými příběhy a písničkami. Trvá to podstatně déle než u dospělého, protože dospělý může využít plody svého celoživotního studia a přístupu k životu a schopnosti pochopit gramatickou strukturu jazyka, což ho posune dopředu rychleji než malé dítě.
Takže otázka je, jestli jako dospělí máme dětem co závidět. I děti mají svá omezení, stejně jako my dospělí. Děti sice jednodušeji vstřebávají cizí jazyk, a to třeba jen poslechem. Kdežto dospělý si je víc vědom svých slabých a silných stránek, lépe s tím může pracovat a podle toho si vybírat přístup a metodu. Takže v konečném důsledku může dospělý umět cizí jazyk dřív než dítě.
Takže proč nerozvíjet v životě flexibilitu a schopnost se orientovat a také rychle reagovat na změny v životě, zrovna studiem cizího jazyka. A třeba si z toho udělat příjemnou ‚společenskou záležitost‘. Najděte si vám vyhovujícího učitele nebo skupinu studentů a užijte si pravidelné setkávání s cizím jazykem s příjemnými lidmi. Povídat si sice budete v cizím jazyce, ale to větší ‚legrace‘ může někdy být. 

Žádné komentáře:

Okomentovat